Шкрчко Мало језеро

 

Име језера Географска ширина Географска дужина Надморска висина Дубина Планина
Шкрчко Мало Malo језеро  43.134718°  19.007988° 1730 15.2 Дурмитор

 

 

 

Мало Шкрчко језеро се налази у подножју Пруташа. Његов басен представља најдубљи SW део цирка Шкрке. Настао је глацијалном ерозијом, али је са северне стране делимично заграђен моренским материјалом. У њему се запажају два снижена дела, кроз која је у прошлости текла површинска језерска отока.

 

Слика Малог Шкрчког језера

 

 

 

Топографска карта Малог Шкрчког језера

 

 

 

Топографска карта Малог и Великог  Шкрчког језера

 

 

 

Топографска карта профила Малог и Великог  Шкрчког језера

 

Дужина Малог Шкрчког језера, при ниском летњем водостају је 156 m, максимална. ширина 94 m, а просечна 69 m. Дужина обалске линије износи 440 m. У пролеће и јесен језеро је пространије. По траговима на ободу басена утврдили смо да му дужина при високим водостајима износи 255 m. Обалска линија достиже тада 750 m. Површина језера 5. августа 1971. године износила је 10.800 m2, а запремина 63,560 m3. Овакав однос површине и запремине указује на релативно велику дубину језера. Она је највећа у јужном делу басена и износи 15,2 m. Просечна дубина је 5,9 m. Језерски басен има облик дубоке асиметричне вртаче, са просечним нагибом страна од 45°. Површина језерског дна је 12.110 m2. Засипање језера врши се само са SW стране, где се сипар са Пруташа спушта до језерског дна. Површина и запремина језера испод и између изобата уцртаних на приложеном плану дата је у таблици 12.

Таб. 12. - Површина и запремина воде испод и између изобата

Изобата

F u m2

W u m3

Изобата

F u m2

W u m3

0

10.800

63.560

0-1

2.800

9.400

1

8.000

54.160

1-5

2.800

33.000

5

5.200

21.160

5-10

3.880

16.300

10

1.320

4.860

10-15

720

4.800

15

600

60

15-15,2

600

60