Стабањско Мало језеро

 

 

Име језера Географска ширина Географска дужина Надморска висина Дубина Планина
Стабањско Мало  језеро  43.192669°  18.724490° 1194 4.3 Волујак

 

 

Мало Стабањско језеро је за време летњих водостаја дугачко 165 m. Максимална ширина му је 85 m, а просечна 63 m. Дужа оса језера поклапа се са правцем N-S. Обала је дугачка 445 m, а представљена је масом обурваних блокова, од којих неки леже и на језерском дну. Језерска вода испуњава преиздубљени део валова, а језерски басен има изглед дубоке левкасте вртаче.
 

Слика Малог Стабањског језера

 

 

 

Топографска карта Малог Стабањског језера

 

 

 Северна и јужна страна су ниже и мање стрме, јер се у том правцу кретао ледник. Источна и западна страна дижу се под углом од 35-50° у односу на површину језера. Максимална дубина језера за време лета је 4,3 m, а просечна 2,6 m. Површина изобате од 4 m је 2.370 m, што указује на малу запремину басена. Источни део басена је стрмији и дубљи од осталих. Угао нагиба страна басена достиже 30°. NW део басена је најплићи. Изобата од 1 m удаљена је од обале више од 20 m, а угао нагиба је свега 5°. Површина Малог језера 11. августа 1971. године износила је 10.650 m2. По томе припада групи најмањих планинских језера Црне Горе и одговара Малом Шкрчком језеру на Дурмитору. Површина дна језера је 11.735 m2, а запремина воде 27.735 m3 (таб. 39).

Таб. 39. - Површина и запремина испод и између изобата

Изобата

F u m2

W u m3

Изобата

F u m2

W u m3

0

10.650

27.735

0-1

1.790

9.755

1

8.860

17.980

1-2

1.980

7.876

2

6.880

10.110

2-3

1.750

6.005

3

5.130

4.460

3-4

2.760

3.750

4

2.370

355

4-4,3

1.185

355