Урсуловачко Мало језеро

 

Име језера Географска ширина Географска дужина Надморска висина Дубина Планина
Урсуловачко Мало  језеро 42.877771 19.691084 1760 2.2 Бјеласица

 

 

Мало Урсуловачко језеро - Богатство Бјеласице језерима допуњује и Мало Урсуловачко језеро, које је због мале површине и дубине названо и Блатина. Лежи на 1.760 m надморске висине, 1 km NW од Великог Урсуловачког језера. Језерска вода испуњава мањи преиздубљени део пространог цирка, који се развио на западној страни Велике Островице. Пречник цирка је 1,2 km, а одликује се неравним дном и падом према Суводолу. У цирк Малог језера за време најинтензивније фазе глацијације, спуштао се ледник из цирка Великог језера. Са источне стране цирк је заграђен планинском косом, у чијем подножју лежи језеро. Моренског материјала и мутонираних стена има на више места у цирку. Поред ледничке ерозије за постанак језера значајна је и извесна акумулација моренског материјала дуж његове западне обале.


Слика Малог Урсуловачког језера

 

 

Топографска карта Малог Урсуловачког језера

 

Планирано за 7528. годину.